Maandelijks archief: april 2015

Schokkend nieuws

Uit recent onderzoek van het Wereldnatuurfonds (WWF) blijkt dat er in België minder dan vijf Koekedozes overblijven. Hoewel dat er volgens kwatongen annex quizorganisatoren nog steeds een viertal te veel zijn, is de fascinerende populatie daarmee minstens een factor 800 kleiner dan het reeds alarmerend lage aantal tijgers in het wild. Niettemin blijft de (minder telegenieke?) KoeKedozeKwestie onderbelicht in de media.

Aantal Koekedozes in het wild
Schrijnende cijfers, doodgezwegen in de mainstream pers. Voor hoelang nog?

Nochtans zijn er opvallende parallellen te trekken tussen beide soorten: imposant uiterlijk, dreigende blik, uitgestrekt leefgebied, carnivoor dieet, duizelingwekkende topsnelheid, … Bovendien is de soort belangrijk voor de biodiversiteit: waar Koekedozes floreren doen ook adders, Vlaamse leeuwen, tienvingerige luiaards én de ronde zonnedauw het opvallend goed. De negatieve impact op zijn leefmilieu moet dus genuanceerd worden.

Ondanks dat ronkende visitekaartje blijven initiatieven om de Koekedoze te redden schaars. (Louche figuren trachtten onlangs zelfs om de soortnaam te claimen.) Helpen is echter heel eenvoudig. Zo kunt u uw favoriete Koekedoze steunen door op een volgende quiz spontaan een resem verkeerde antwoorden te noteren, of deemoedig de dichtstbijzijnde parkeerplaats vrij te laten. Bij voorkeur doet u beide.

Verder onderzoeken specialisten momenteel de haalbaarheid van een kweekprogramma om het voortbestaan van de soort te verzekeren. Ervaringsdeskundigen kunnen zich daarvoor vrijblijvend aanmelden via het contactformulier. Voor elke vorm van support kunt u achteraf een fiscaal attest aanvragen bij de verantwoordelijke parkbeheerder: Janna Rommel-Opstaele, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke. Wij danken u van harte!

Nieuwe VQR-regels

Op 1 augustus 2015 wordt de Vlaamse Quizranking voor de laatste keer opgesteld volgens het gekende principe. Voor de liefhebbers: het kwadratisch optellen van alle gecombineerde scores van een ploeg, die op hun beurt berekend worden op basis van de tien beste resultaten die de equipe behaalde in elk van de zes (strikt afgebakende) categorieën.

In het nieuwe systeem wordt een glijdende puntenschaal ingevoerd aan de hand van de som van de sterktepunten van de tien sterkste ploegen in de top 20 van de einduitslag. Zo ontstaan er de facto 48 verschillende categorieën, waarin telkens meer vaste punten te verdienen zijn. Daar komt nog een variabel puntendeel bovenop, afhankelijk van het aantal sterktepunten (van maximum tien ploegen) dat elke ploeg achter zich wist te houden.

Vooral dit laatste houdt in dat onze VQR-calculator moeilijk aangepast kan worden aan de nieuwe regels. Om het variabele deel te bepalen hebben we immers de volledige uitslagen nodig, die enkel beschikbaar zijn in de officiële BQB-database. Wellicht zal de VQR-calculator dus geen update meer krijgen, al behoort een eenvoudige module die automatisch de juiste wegingsfactor toepast (per vijf) op een reeks van 25 scores nog tot de mogelijkheden.

Onze toepassing Deelnemersdatabase zal wel aangepast worden aan het nieuwe systeem. Naast het inmiddels vertrouwde sterktepuntentotaal en de voorlopige categorie zal onder de deelnemerslijst ook een lijstje uitgeprint worden met het maximum te verdienen vaste én variabele punten. Daarbij wordt rekening gehouden met de provinciale correcties, zoals vastgelegd aan de hand van jaarlijkse head-to-head vergelijkingen.

Bovenstaande functies zijn nu al toegevoegd aan de deelnemerslijst voor de 2de KoeKedozeKwis. Merk op dat de weergegeven categorie, net zoals vroeger, een bovenlimiet is. Indien één van de ploegen met sterktepunten uit de top 20 valt, zal de quiz alsnog in een iets lagere categorie belanden.

Hij komt, hij komt

2de KoeKedozeKwis

U zat er misschien al op te wachten, maar de kogel is door de kerk/parochiezaal: op zaterdag 17 oktober 2015 vindt de 2de KoeKedozeKwis plaats! Het is nog behoorlijk veraf, maar op de introductiepagina kunt u toch al de eerste info opsnorren. Bovendien staat het inschrijvingsformulier sinds vandaag online, en kunt u zich naar hartelust (en volledig vrijblijvend) op de deelnemerslijst plaatsen. Tot binnenkort!