Nieuwe VQR-regels

Op 1 augustus 2015 wordt de Vlaamse Quizranking voor de laatste keer opgesteld volgens het gekende principe. Voor de liefhebbers: het kwadratisch optellen van alle gecombineerde scores van een ploeg, die op hun beurt berekend worden op basis van de tien beste resultaten die de equipe behaalde in elk van de zes (strikt afgebakende) categorieën.

In het nieuwe systeem wordt een glijdende puntenschaal ingevoerd aan de hand van de som van de sterktepunten van de tien sterkste ploegen in de top 20 van de einduitslag. Zo ontstaan er de facto 48 verschillende categorieën, waarin telkens meer vaste punten te verdienen zijn. Daar komt nog een variabel puntendeel bovenop, afhankelijk van het aantal sterktepunten (van maximum tien ploegen) dat elke ploeg achter zich wist te houden.

Vooral dit laatste houdt in dat onze VQR-calculator moeilijk aangepast kan worden aan de nieuwe regels. Om het variabele deel te bepalen hebben we immers de volledige uitslagen nodig, die enkel beschikbaar zijn in de officiële BQB-database. Wellicht zal de VQR-calculator dus geen update meer krijgen, al behoort een eenvoudige module die automatisch de juiste wegingsfactor toepast (per vijf) op een reeks van 25 scores nog tot de mogelijkheden.

Onze toepassing Deelnemersdatabase zal wel aangepast worden aan het nieuwe systeem. Naast het inmiddels vertrouwde sterktepuntentotaal en de voorlopige categorie zal onder de deelnemerslijst ook een lijstje uitgeprint worden met het maximum te verdienen vaste én variabele punten. Daarbij wordt rekening gehouden met de provinciale correcties, zoals vastgelegd aan de hand van jaarlijkse head-to-head vergelijkingen.

Bovenstaande functies zijn nu al toegevoegd aan de deelnemerslijst voor de 2de KoeKedozeKwis. Merk op dat de weergegeven categorie, net zoals vroeger, een bovenlimiet is. Indien één van de ploegen met sterktepunten uit de top 20 valt, zal de quiz alsnog in een iets lagere categorie belanden.